Vårt språk

I begynnelsen var ordet, den största gåvan till mänskligheten. En gåva som splittrades när Babels torn föll och folken spreds över världen, oförmögna att förstå varandra längre. Dessa myter ger en fantastisk bild av språkets helt enastående betydelse för oss, som människor.

Vad är språk egentligen för något? Språket är det som bygger broar mellan oss och låter oss förstå varandra. Språket är det som sätter upp gränser mellan oss och gör att vi inte alls förstår varandra. Vårt språk definierar vem vi är, och vem vi inte är.

Orden, en kombination av olika ljud som vi beslutat har en helt specifik betydelse. Vi har gjort de olika ljuden meningsfulla, när vi gett olika ljudkombinationer olika betydelse. Med orden och språket har vi skapat ett system som låter oss kommunicera idéer och känslor, som annars är abstrakta.

Språket är vårt mest värdefulla redskap, det som låter oss interagera med andra individer. Som snabbt förmedlar ett budskap till flera personer, samtidigt. Språket är samtidigt vår största källa till missförstånd. Det paradoxala är att trots att vi beslutat ordens mening, förstår vi ändå inte det samma. Vad vi förstår bestäms av så mycket mer, än bara de ljud vi frambringar, eller de tecken vi skriver.

Olika kulturer har olika språk. Man kan definiera varje dialekt som uttryck för olika mikrokulturer inom samma lands, gränser. Självklara uttryck på landsbygden är oförståeliga begrepp i tätorten och vice versa. I gränsbygder kan man ha lättare att förstå dem precis på andra sidan gränsen, än de som bor långt bort i det egna landet.

Handelsspråk

Människan har alltid rest, men idag tar det bara några timmar att nå fjärran kulturer. Vi har alltid drivit handel mellan kulturerna. Sidenvägen, kaskelotvalständer från Grönland; innan det förbjöds, Ottomanska rikets handel med Zanzibar. I Östafrika uppstod Swahili som handelsspråk. En kombination av bantuspråk, arabiska, tyska, portugisiska och många fler språk.  Ett språk som både handelsfolken och lokalbefolkningen i området kunde använda sig av och förstå.

Idag möts vi på nätkonferencer och handlar via webben. Språket och vår förmåga att förstå vad som menas, har aldrig varit viktigare. Det är inte bara stavning och grammatik som ska vara på plats, språkförståelsen er essentiell. Skriver du till nätet, eller texter som skal läsas av andra kulturer eller språkgrupper, är det inte bara korrektur du ska tänka på. Språkgranskning kan vara ännu viktigare. Förstår dina läsare det samma som du skriver?


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *